Financial Republic - Rozliczenie Podatkowe w Anglii

ROZLICZENIE PODATKOWE PRZEZ INTERNET - ONLINE w ANGLII
KAŻDE ROZLICZENIE PODATKOWE TYLKO £29,99
BEZ WZGLEDU NA DOCHOD
Polskie biuro rachunkowe w Anglii, uslugi ksiegowe.
40 Tooting High Str. Tooting Broadway, London, SW17 0RG
02086 823 950,  02087 674 088

Rozliczenie podatkowe
on line w Anglii


ROZLICZENIE PODATKOWE TYLKO £29,99 I NIC WIECEJ !!!
czas na rozliczenie podatku zajmie: od 15 min. do 30 min.

zaparz kawe i wcisnij "start" ...

START
ROZLICZENIA PODATKOWE INFO REJESTRACJA SPÓŁEK ON-LINE ZŁÓŻ APLIKACJE NA BENEFITY ZWROT PODATKU - KALKULATOR KONTAKT - BIURO KSIĘGOWE

Każde rozliczenie podatkowe tylko £29,99 bez względu na dochód

Pomysl gdzie znajdziesz potrzebne papiery:

Rozliczenie podatkuPozbieraj wszystkie wyciągi z banku ,certyfikaty od pracodawcy (vouchery) za okres od 05. 04. "poprzedni rok" do 06. 04. "bierzacy rok", wykazujace dochód i kwotę podatku odprowadzoną za Ciebie.

Pozbieraj rachunki za wszystkie wydatki związane z prowadzeniem Twojego biznesu.

Zobacz jak wygladaja przykladowe:
invoices,
wyciagi z banku,
certyfikaty od pracodawcy (vouchery)

 

Podczas rozliczenia online zliczysz kwoty:

Rozliczenie podatku Bedziesz musial zliczyć: kwote zarobku z certyfikatow, kwote podatku z certyfikatow, wszystkie wpływy na konto.

Kwoty te wpiszesz do formularza na nastepnej stronie.

Nie licz benefitow, nie licz oszczędności. Sprawdź czy na koncie nie ma więcej pieniędzy niż na invoisach i certyfikatach od pracodawcy. (vouchery)

Kwoty z tych rachunkow wpiszesz do formularza na nastepnej stronie. Wszystkie zliczone kwoty obliczą podatek do zwrotu. 

 

Rozliczenia podatkowe w Anglii.


Jeśli chcesz być zatrudnionym w Anglii to musisz wiedzieć że koniecznością jest płacenie podatków od dochodów – na które składają się zarówno i podatek dochodowy jak i ubezpieczenie społeczne. Odpowiedzialna za podatki w Anglii jest organizacja rządowa HM Revenue & Customs. Tak więc po trzymaniu oferty pracy w Anglii powinieneś również przystąpić o uzyskania numeru ubezpieczenia National Insurance.

Przygotowując Rozliczenia podatkowe w Anglii, po tym jak podjąłeś pracę w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, powinieneś sobie wyrobić numer ubezpieczenia National Insurance (NI). Właściwy numer telefonu i dane kontaktowe wskażą Ci pracodawca lub doradca w Job Centre. Wtedy poproszą Cię o Twoje dane osobowe,adres, telefon, miejsce pracy i zamieszkania oraz zgłosić się na wizytę w lokalnym biurze Departamentu Pracy i Emerytur.

Tam otrzymasz formularz za pomocą którego można dokonywać Rozliczenia podatkowe w Anglii. Powinieneś też pokazać 2 dowody tożsamości celem potwierdzenia imienia i nazwiska, adresu i daty urodzenia. Będzie to z reguły paszport, oraz pismo od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie – z Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem, oraz datą urodzenia. Kiedy już otrzymasz numer ubezpieczenia musisz dać znać pracodawcy żeby móc przygotować się do rozliczenia podatkowego w Anglii.

Formą podatku poprzez który są opłacane w Wielkiej Brytanii ubezpieczenia społeczne jest National Insurance (NI). Płatności podlegają rejestracji w formie składek na ubezpieczenie społeczne (NIC).

Tego typu Rozliczenia podatkowe w Anglii obejmują większość osób pracujących w Anglii. Za rok podatkowy 2010/11 – opierając się na dochodach uzyskanych od 6 IV 2010 do 5 IV 2011 doszło do wzrostu stawek które płacili pracownicy w następującej skali:0 % od pierwszego dnia do 105 L za tydzień; 11 % od dochodu do 770 L za tydzień i 1% dodatkowo od dochodu powyżej 770 L w tygodniu. Rozliczenia podatkowe w Anglii przeprowadzane są za każdym razem kiedy są wypłacane pensje (zazwyczaj tydzień lub co miesiąc). W przeciwieństwie do podatku dochodowego, to nie ma znaczenia, ile zarobiłeś w innych okresach wynagrodzenia i podatki nie mogą być odzyskane (chyba, że został złożony wniosek o rozpatrzenie błędu).

Polskie Biuro Rachunkowe w Anglii, Biuro Księgowe w Londynie, Londyn Nasze usługi to: księgowość, rozliczenia podatkowe w UK, ksiegowość firmy - spółki, rejestracja spółek, ubezpieczenia, benefity - zasiłki, optymalizacja zus, i dużo więcej

Rejestracja spółek w Anglii , rejestracja spółki LTD w UK , rejestracja spółki on line

Masz problem z rozliczeniem podatku swojej firmy? My rozliczymy Twój podatek w Anglii za Ciebie!

Podatek Anglia

Podatek Dochodowy w Anglii nosi nazwę "income tax".
Dzieli się on na dwa typy:
1.podatek od dochodów z oszczędności i inwestycji (Income tax on savings and investments)
2.podatek od dochodów z zarobków i benefitów (w tym emerytur) (Income tax on earnings and benefits)


Rozliczenie podatku UK:
1. podatek od dochodów z oszczędności i inwestycji (Income tax on savings and investments)
Podatek ten jest odprowadzany od dochodów pochodzących z następujących źródeł:,zysk od inwestycyjnych nieruchomości, dywidendy otrzymywane z tytułu akcji, odsetki które zostały naliczone przez towarzystwo budowlane lub bank. Ten rodzaj odsetek zostaje z reguły opodatkowane od razu - czyli podatek zostanie pobrany jeszcze przed wypłatą odsetek. Do takich podatków zalicza się podatek od aktywów na kontach bankowych; podatek od dywidend brytyjskich; podatek od dochodów z wynajmu nieruchomości.

2. Podatek od dochodów z zarobków i benefitów (w tym emerytur) (Income tax on earnings and benefits)
Podatek ten odprowadzany jest od rozmaitych źródeł, takich jak: wynagrodzenie (w przypadku osoby zatrudnionej), dochody z działalności własnej w przypadku, samozatrudnionych osób, emerytury – tak państwowe jak i prywatne, zasiłki: dla bezrobotnych; dla opiekunów; dla osób niezdolnych do pracy
Przy rozliczeniu podatku pamiętaj że nie są to wszystkie obciążenia gdyż poza podatkiem dochodowym od wynagrodzeń i własnej działalności, dochodzą jeszcze: składki na ubezpieczenie społeczne (NIC), przy czym jeśli jesteś zatrudniony, to podatek i NIC odprowadza twój pracodawca poprzez system PAYE; jeśli zaś pracujesz na własny rachunek to odpowiedzialność za płacenie podatku i składek na ubezpieczenie NIC spoczywa na tobie. Wypełniasz wtedy „Self Assesment” - czyli Własne Zeznanie Podatkowe.

Podatki od transakcji

W przypadku zakupu, sprzedaży lub przekazania jakiegoś dobra może zaistnieć konieczność zapłacenia podatku w Wielkiej Brytanii. Są to następujące podatki:
Opłata skarbowa (Stamp duty) – jeśli kupujesz nieruchomość lub akcje
Podatek od zysków kapitałowych (capital gain tax) – jeśli sprzedajesz jakieś dobro
Podatek spadkowy (Inheritance tax) – jest to podatek pobierany od majątku osoby zmarłej

Prawo podatkowe - zyski kapitałowe

Zyski kapitałowe to przychody związane z obrotem walutą, akcjami lub udziałami w firmach. Do zysków kapitałowych zaliczają się również wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz np. dzieł sztuki.

 
(1kB)


2008 © Financial Republic - Polskie Centrum Finansowe    |  wszystkie prawa zastrzeżone.
Rozliczenia podatku w Uk on-line  |  Rozliczenia podatkowe w Anglii, zwrot podatku w Anglii - kalkulator podatkowy UK, rejestracja spółek w Anglii, oraz aplikacje na benefity.
Wypelniajac formularz rozliczenia podatku on line na stronie: www.rozliczenie-podatku-w-uk.waw.pl zgadzam sie z warunkami zawartymi w regulaminie biura Financial Republic.

rozliczenia-podatkowe-w-anglii.waw.pl  |  rozliczenie-podatku-anglia.waw.pl  |  rozliczenie-podatku-w-uk.waw.pl  |  rozliczenia-podatkowe-w-uk.waw.pl